OPG Završki

Ekološko poljoprivredno gospodarstvo Marica Završki sa sjedištem u Dardi,Ilirska 53. osnovano je 2003.godine, kada smo posadili 0,5 hektara kupina, i 2000 sadnica jagoda,te se odlučili na ekološku pro...